Rekruttering af højtuddannede og akademikere

At ansætte den rette kandidat kan være afgørende for højere produktivitet og bedre konkurrenceevne.

Det er dyrt at ansætte en forkert medarbejder.  Det koster normalt en årsløn at skulle igennem annoncering, samtaler og oplæring, før den nyansatte er oppe i omdrejninger. Der er to farer ved at ansætte den forkerte i et job. Den ene er, at medarbejderen forsvinder hurtigt igen, og den anden er, at medarbejderen bliver i et job som han eller hun ikke har kompetencerne til.

Vigtigst

Det vigtigste ved at rekruttere det rigtige personale er at alle virksomhedens positive sider forstørres og at eksisterende svagheder minimeres, hvilket betyder at virksomheden kan fortsætte med at udvikle sig og vokse.

40 procent af de nyansatte i små og mellemstore danske virksomheder fratræder inden for det første år viser ny forskning. En undersøgelse lavet af Bo H. Eriksen, erhvervsøkonom og lektor ved Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet viser at prisen for at ansætte en medarbejder, der må fratræde allerede inden for det første år af ansættelsen ligger mellem 200.000 og 300.000 kr. i omsætningstab. Ganges det tal op med den høje fratrædelsesprocent i små og mellemstore virksomheder er tabet til at få øje på. 

Din Karriere i Randers kan hjælpe din virksomhed med at reducere dine HR omkostninger og finde den rette kandidat første gang.