Brainstorm om køkkenaffald

Oplev eksempel på Solution Camp: Udfordring! Hvis Affalds- og Ressourceplan 2018 bliver vedtaget af Byrådet, vil Randers Kommune fra 2015 indsamle det organiske affald fra alle husstande i kommunen. Spørgsmålet er hvordan? For at finde svar afholder Randers Kommunes affaldskontor i samarbejde med Aalborg Universitet en Solution Camp på Affaldsterminalen - en brainstorm på fremtidig sortering, indsamling og behandling af organisk affald i Randers

Mandag den 30. september 2013 indtog ca. 25 studerende fra Aalborg Universitet skolestuen på Randers Affaldsterminal. Her afholder de en såkaldt Solution Camp i samarbejde med medarbejdere fra Randers Kommunes affaldskontor. Fokus er på Randers Kommunes fremtidige indsamling og behandling af organisk affald.

”Jeg tror det bliver meget interessant og givende for Randers Kommune. De 25 studerende kommer bl.a. fra studieretningerne Environmental Management & Sustainability Science og Sustainable Cities, og med Solution Campen kommer de med et gennemprøvet brainstormskoncept,” fortæller sektionsleder Jørgen Niemann fra affaldskontoret.

Jørgen Niemann forventer at Solution Campen og samarbejdet med Aalborg Universitet bliver til stor gavn for Randers:

”De 25 studerende er alle fra udlandet og har erfaringer med sig fra deres hjemlande. Der er blandt andet en deltager fra Østrig, hvor man ligesom i Tyskland og Holland i mange år har betragtet organisk affald som en ressource, mens vi i Danmark har brændt det af i kraftvarmeværkerne. Jeg har også noteret mig, at fem af de studerende efterfølgende ønsker at arbejde med et projekt omkring Randers Kommunes fremtidige håndtering af det organiske affald. Det glæder jeg mig utroligt meget til,” siger Jørgen Niemann.

Med mandagens Solution Camp og de studerendes efterfølgende projekt om Randers Kommunes fremtidige håndtering af det organiske affald, ønsker affaldskontoret at få belyst hvordan man bedst får borgerne med på ideen. Hvilken type container skal man for eksempel have? Hvordan skal affaldet indsamles fra køkkenerne? Hvordan informerer vi borgerne?